Powieści

Książki wydane:

Cykl Ostatnia Wiedźma:

  • OSTATNIA WIEDŹMA (2015)
  • OSTATNIA WIEDŹMA. PIROMANKA (2019)

Pozostałe:

  • DUBITO ERGO SUM: WĄTPIĘ WIĘC JESTEM (2008)
  • WOSKOWA CYTADELA (2016)